IT i undervisningen« | »

Twitter – revolutionernes værktøj?

Twitter har fået megen omtale det sidste års tid. I medierne er servicen blevet udråbt til at være det værktøj, som var medvirkende til de store samfundomvæltninger, der er sket i mellemøsten. Det arabiske forår ville måske ikke være sket, hvis ikke det var for en amerikansk kommunikationplatform, der kun tillader brugeren at sende 140 tegn ud i verden. Måske får Twitter mere hæder end servicen fortjener, men der er ingen tvivl om, at den har spillet en rolle i begivenhederne i de arabiske lande.

Alene den omtale, Twitter får, gør det relevant at inddrage servicen i undervisningen. Som mediefænomen betragtet er det meget interessant, at et socialt medie kan tillægges de egenskaber, Twitter er blevet tillagt. Kan man virkelig oppiske en folkestemning ved hjælp af 140 tegn lange beskeder? Det er en spændende analyse.

Twitter har også en mere fredelig side. En del danske politikere bruger servicen til at kommunikere deres politik ud til et større publikum. Et eksempel kunne være Margrethe Vestager, som er en meget flittig Twitterbruger. Hvis man følger hende, får man nogle gange tweets helt inde fra dansk politiks maskinrum. Før, under og umiddelbart efter forhandlinger kan hun finde på at tweete fremskridtet ud til sine vælgere. Det er ret interessant og et godt eksempel på, hvad man kan bruge mediet til. Det er oplagt at inddrage politikeres tweets i eksempelvis samfundsfagsundervisningen, netop fordi man får informationerne fra hestens egen mule. Ofte ved man, hvad overskriften i avisen vil være dagen efter, fordi man får informationerne live. Denne fluen-på-væggen position ,man opnår ved af følge indflydelsesrige politikere, er virkelig spændende.

Twitter hører til den kategori på internettet, man kalder microblogging. Budskabets kortfattede karakter gør, at det skal kondenseres til det absolut mest essentielle. Det gør, at twitterbrugere bliver gode til at fatte sig i korthed. Det kan derfor være spændende at bruge twitter i forbindelse med skriftlighed i dansk eller andre sprogfag. Man kan bede sine elever om at tweete nøgleord fra dagens tekst. Eller stille spørgsmål til teksten på max 140 tegn. Mulighederne er mange, men begrænsningen på længden af teksterne tvinger eleverne til at være meget nøjeregnende med, hvad de formidler ud i æteren. Twitter er tilgængeligt på alle typer smartphones, så eleverne kan nemt komme igang med at tweete.

Man skal være opmærksom på, at alle tweets som udgangspunkt er offentlige. Derfor er det nødvendigt at tage en snak med eleverne om, hvad der er god tone på nettet. Når et tweet er sendt ud, så kan det findes frem igen. Derfor er det en god idé at kommunikere i et sprog, som man også om 5-10 år kan stå inde for, hvis man bliver konfronteret med det eksempelvis til en jobsamtale. Det er en ganske relevant lektie at lære eleverne under alle omstændigheder.

Se  video om brugen at Twitter

Embedly Powered

Posted by on 16/04/2012.

Tags: , , , , ,

Categories: Kategorier, Samfundsfag, Sociale medier, Sprogfag

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Recent Posts


PagesSwitch to our desktop site