Brug Wikipedia

Written by  //  10/01/2012  //  Internetressourcer  //  No comments

Skærmbillede 2012-01-10 kl. 12.13.07

Wikipedia har i årevis lidt under de opfattelser, som onlineleksikonet pådrog sig i sine tidlige år. En af de opfattelser var, at opslag i Wikipedia var upålidelige. Det ry er heldigvis under afvikling, da Wikipedia har indført en række procedurer for at højne kvaliteten af opslagene. Som underviser bliver man næsten dagligt konfronteret med viden hentet fra Wikipedia. Det er der givetvis nogle, som ikke bryder sig om. Mange kan sikkert nikke genkendende til situationen, hvor man har præsenteret noget i undervisningen og efterfølgende får et spørgsmål, som på baggrund af et Wikipediaopslag udfordrer ens udlægning af stoffet. Spørgsmålet er så, om vi skal kæmpe imod Wikipedia eller i stedet gå i “dialog” med opslagsværket.

For nogle år siden læste undertegnede en undersøgelse, som havde sammenlignet Wikipediaopslag med Encyclopedia Brittanica, den franske nationalencyklopædi og et opslagsværk mere, som desværre fortaber sig i glemslens tåger. I denne undersøgelse viste Wikipedia sig faktisk at være mest præcist, i den række opslag undersøgelsen havde foretaget. Eksemplet her er desværre ikke verificerbart, da jeg hverken kan huske undersøgelsens navn, ophav, eller hvor jeg stødte på den. Men jeg husker tydeligt konklusionen, da jeg selv havde et påtrængende behov for at kvalificere et Wikipediaopslag til en universitetsopgave. Opslaget fandtes kun på Wikipedia og ikke i nogle af de andre encyklopædier, jeg konsulterede. Baggrunden for opslaget var et begreb, som Svend Åge Madsen brugte i en novelle. Et matematisk begreb for forskellige grader af uendelighed, som samtidigt havde rødder i jødisk kabbalamystik. Et faktum som havde stor betydning for tolkningen af novellen. Siden har matematikkolleger verificeret Wikipediaopslaget, men også dengang i opgaven blev henvisningen til Wikipedia godtaget, selvom det havde afgørende betydning for opgavens tolkning.

Min pointe er, at vi bør forholde os til Wikipedia, som det det er. En næsten uudtømmelig kilde til viden, som ligger lige for fingerspidserne af vores elever. Vi skal lære dem sund kritisk sans og skærpe deres evne til at skelne skidt fra kanel, propaganda fra lødig vidensdeling. Wikipedia gør en masse for at luge ud i tosserne, som forfølger en enkelt kæphest, selvom den er i strid modsætning til etableret viden. Blandt andet er opslagene på indflydelsesrige amerikanske politikere ikke åbne for offentlig redigering, men bliver varetaget af respekterede forskere inden for deres felt. På samme vis som et almindeligt leksikon bliver redigeret.

Forskellen mellem Wikipedia og de klassiske opslagsværker er, at ny viden langt hurtigere finder vej ind i opslagene. Det gør, at den klassiske problematik med at et leksikon er forældet, den dag man køber det, ikke er nær så påtrængende hos Wikipedia.

Så med en portion sund skepsis og kildekritisk sans i baghånden, kan Wikipedia sagtens spille en fornuftig rolle i vores undervisning.

Leave a Comment

comm comm comm

Switch to our mobile site